Merhum Süleyman Demirel’in emek verdiği GAP projesi için sarfettiği “GAP’ı gaptırmam” ifadesi, Türk siyasetine damga vurmuştu.

GAP kapsamındaki illerdeki tarım arazileri birer birer yok oluyor. CHP acilen Meclis’te araştırma komisyonu kurulmasını istedi.

CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal ve milletvekilli arkadaşları, Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamındaki Şanlıurfa, Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt ve Şırnak illerinde tarım arazilerinin amaç dışı kullanılmasının, stratejik önemdeki verimli toprakların tahrip edilip yok olmasının önüne geçilmesi amacıyla Meclis’te bir araştırma komisyonu kurulmasını talep etti.

ATATÜRK’ÜN SÖZLERİ HATIRLATILDI

Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Milli ekonominin temeli ziraattır. Bunun içindir ki ziraatta kalkınmaya büyük önem vermekteyiz. Köylere kadar yayılacak programlı ve pratik çalışmalar bu maksada erişmeyi kolaylaştıracaktır” sözleriyle, ekonomik bağımsızlıkta tarımsal üretimin etkinliğinin önemini vurguladığı belirtildi.

TÜİK verilerine göre tarım sektörünün ekonomi içerisindeki payının önemli ölçüde düştüğünün kaydedildiği gerekçede, söz konusu düşme eğiliminin son yıllarda süreklilik arz ettiği, buna paralel olarak tarım alanlarının da yine TÜİK verilerine göre önemli oranda azaldığı aktarıldı.  

TARIMA ELVERİŞLİ ALANLAR KORUMA ALTINA ALINMALI
Gerekçede, GAP kapsamındaki, özellikle Şanlıurfa ve Gaziantep gibi tarım alanlarının geniş, toprağın verimli olduğu illerde tarım arazilerinin tarım dışı faaliyetlerde kullanılması sonucu üretim düşüklüğünün yaşandığı belirtildi. Söz konusu illerdeki çiftçilerin tarım arazisi olarak kullanıma ayrılan alanlarda ekonomik nedenlerle de ekim yapmayı bıraktığının haberlere sıklıkla yansıdığı anımsatıldı.

2019 verilerine göre gıda ve tarım ürünleri ithalatının 11,51 milyar dolar olarak gerçekleştiğinin ifade edildiği gerekçede, ithalatta en yüksek payı buğdayın aldığı, son 10 yılda gıda ve tarım ürünleri ithalatının sürekli 10 milyar dolar üzerinde kaldığı aktarılarak, şöyle devam edildi:

“Ülkemiz tarımda her ne kadar cari fazla vermekteyse de tarım alanlarının kaybının artması, tarıma elverişli alanların tarım dışı faaliyetlere ayrılması, Toprak Koruma Kanunu hükümlerinin etkin biçimde uygulanmaması, tarımda da ülkemizin dışa bağımlı hale gelmesine yol açacaktır. Tarım arazisi olarak kullanıma elverişli alanların ilgili mevzuat çerçevesinde koruma altına alınarak tarım alanlarının azalmasının önlenmesi amaçlanmıştır. Bu nedenlerle, söz konusu amaca uygun olarak tarım alanlarının koruma altına alınması faaliyetlerinin etkinliği, tarım GAP kapsamındaki illerde tarım alanlarının tarım dışı faaliyetlerde kullanılıp kullanılmadığının araştırması gerekmektedir.”