DİSK'in hazırladığı 'Covid-19 Döneminde Gelir Eşitsizliği ve Yoksulluk Raporu' Türkiye’de 59 milyon kişinin borçla yaşandığını ortaya koydu. Her 10 kişiden 7’sinin borçlu olduğu belirtilen raporda, zengin ile yoksul arasındaki uçurum en fazla Türkiye'de.

DİSK Genel-İş’in hazırladığı 'Covid-19 Döneminde Gelir Eşitsizliği ve Yoksulluk Raporu' Türkiye’de 59 milyon kişinin borçla yaşandığını ortaya koydu.

Raporda, Türkiye’de her 10 kişiden 7’sinin borçlu olduğu belirtilirken, “Gelir eşitsizliği ve yoksulluk, Türkiye’de yaşayanların yüzde 71'ini borçlu hale getirdi. TÜİK verilerine göre 83 milyon 154 bin 997 kişilik ülke nüfusunun yalnızca yüzde 28,9’unun borcu bulunmazken, yüzde 71,1’i yani 59 milyon 123 bin 203 kişi borçlu yaşamaktadır. Bu borçlanma konut ve konut masrafları dışında kalan borçlanmadır” denildi.

Dünya’da ve Türkiye’de artan gelir eşitsizliğini ve yoksulluğu gözler önüne sermek amacıyla hazırlanan raporda; gelir dağılımı, kişi başına düşen GSYH, yoksulluk, çalışan yoksulluğu, yoksulluk riski altında olanlar ve borçluluk düzeyi güncel verileri değerlendirildi.  

Araştırmada öne çıkan önemli başlıklar şöyle: 

Avrupa'da gelir eşitsizliğinin en fazla olduğu ülke Türkiye

Gelişmekte olan 107 ülkede 1,3 milyar insan yani nüfusun yüzde 22’si çok boyutlu yoksulluk içinde yaşadığının aktarıldığı raporda, Türkiye'nin, Avrupa ülkeleri arasında gelir dağılımı eşitsizliğinin (gini katsayısı) en fazla olduğu ülkelerin başında geliyor. Gelir dağılımının en adaletli olduğu Avrupa ülkeleri ise Macaristan, Fransa ve Almanya’dır. 

Zengin ile yoksul arasındaki uçurum en fazla Türkiye'de 

Koronavirüs salgınıyla birlikte yoksul daha da yoksullaşırken zengin daha zenginleştiğinin vurgulandığı raporda, Türkiye, Avrupa ülkeleri içinde en yoksul yüzde 20’lik kesim ile en zengin yüzde 20’lik kesim arasındaki gelir farkının en fazla olduğu ülke durumunda. Eurostat verilerine göre 2019 yılında Türkiye’de en zengin kesim en yoksul kesimden 8,3 kat daha fazla kazanmıştır.